top of page

Werkwijze

Investering

Kosten, inzet, tijd, convenant

We regelen de zaken rondom de scheiding samen optimaal. Je kunt dit maar één keer goed doen! Dit vraagt een investering, in kosten, maar misschien nog wel belangrijker een investering in inzet, tijd en de wil om er samen uit te komen. Alle afspraken leggen we vast in het echtscheidingsconvenant, indien van toepassing aangevuld met een uitgebreid ouderschapsplan. Ook de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen en de aanvraag voor de verdeling van het pensioen regel ik voor u. 

Afspraken

Woning, kinderen, toekomst

Bij een scheiding is het geheel soms moeilijk te overzien. Toch kan alles grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan een huis in de verkoop staat en kinderen die gaan studeren. Na de scheiding is het vaak lastig om nog goede afspraken te maken, je woont tenslotte niet meer onder één dak en de communicatie verloopt moeizamer. Alles vooraf vastleggen gaat uiteraard niet. Je kunt wel rekening houden met toekomstige scenario’s. Met goede wil afspraken maken voorkomt problemen en misverstanden op een later tijdstip. 

Gesprekken

Kennismaking, wensen, mogelijkheden

Tijdens de vrijblijvende en kosteloze kennismaking bespreken we uw situatie, wensen en mogelijkheden. Ook maken we een inschatting van het aantal benodigde gesprekken en het tijdspad. De ervaring leert dat er meestal 3 tot 5 gesprekken volgen, waarin alles aan bod komt dat in verband met uw scheiding geregeld moet worden. Van financiële en fiscale zaken, woning, alimentatie tot aan alles met betrekking tot de kinderen en ouderschap. Na inschrijving van de scheiding in de Basisregistratie Personen (BRP) volgt desgewenst nog een slotgesprek, hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Tarieven

Maatwerk, prijsopgaaf, vast tarief

Op basis van het eerste gesprek geef ik u een prijsopgave voor het traject. Inbegrepen zijn alle gesprekken, financiële berekeningen, het opstellen van het convenant en het ouderschapsplan en de kosten van de advocaat en de griffiekosten. Een vast tarief voorkomt vervelende verrassingen achteraf, u weet waar u aan toe bent. Facturatie op basis van het uurtarief is eveneens mogelijk. Ook biedt Scheidingsbemiddeling Zuid- West deeldiensten en maatwerk aan, waaronder een second opinion, een alimentatieberekening, budgetbeheer of specifieke afspraken met betrekking tot de eigen woning. Hier wordt het uurtarief voor gehanteerd.

bottom of page