top of page

Toeslagen en andere financiële bijdragen na een scheiding


Op het gebied van uw financiën verandert er veel na een scheiding.

Belangrijk om dit goed uit te zoeken, de afspraken die gemaakt worden in een convenant of ouderschapsplan kunnen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw toeslagen en overige uitkeringen.

Kinderbijslag

De kinderbijslag wordt in principe betaald aan de ouder bij wie de kinderen wonen. Als er sprake is van co-ouderschap kan de kinderbijslag ook aan iedere ouder voor de helft uitbetaald worden. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Toeslagen en toeslagpartners

Gaat u scheiden en staat u niet meer ingeschreven op hetzelfde adres? Dan bent u geen toeslagpartner meer van elkaar. Het scheidingsverzoek moet dan al wel ingediend zijn bij de Rechtbank. Bent u gescheiden, maar staat u nog wel ingeschreven op het zelfde adres, dan blijft u toeslagpartners. Ook al is uw partner ergens anders gaan wonen.

Wilt u weten wie uw toeslagpartner is? Meer informatie vindt u hier.

Wilt u weten voor welke toeslagen u in aanmerking komt? Maak dan een proefberekening.

Kindgebonden Budget

De ouder die kinderbijslag ontvangt, ontvangt in principe ook het kindgebonden budget. Bent u alleenstaande ouder dan hebt u mogelijk ook nog recht op de "alleenstaande ouder kop". Deze bedraagt in 2017 maximaal € 3076,00.

Bent u co-ouder, dan gelden er andere voorwaarden. Zie hier voor meer informatie.

Huurtoeslag en Zorgtoeslag

Deze beide toeslagen zijn inkomens afhankelijk. Je gezinssamenstelling en het totale gezinsinkomen wijzigen.

Ook je eventuele vermogen na een scheiding telt boven een bepaalde grens mee. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een bedrag ontvangt in verband met de verdeling van de eigen woning.

Als je een huurwoning betrekt en de huur en je inkomen onder een bepaalde grens blijven, heb je mogelijk recht op huurtoeslag. Om zorg- en/of huurtoeslag aan te vragen, kun je terecht bij de Belastingdienst.

Bijstandsuitkering

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. En niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. En ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering.

Bij een echtscheiding kan dan ook nog rekening gehouden worden met de onderhoudsplicht van de ex-partner, ook als u samen afspreekt geen aanspraak te maken op partneralimentatie.

Sinds 2014 is dit geregeld in de Participatiewet. Meer informatie vindt u hier.

Toeslagen en andere uitkeringen kunnen in ieder geval bijdragen aan wat meer financiële ruimte na een scheiding. Bij Scheidingsbemiddeling Zuid-West worden tijdens het scheidingstraject alle mogelijkheden voor u op een rijtje gezet en uitgewerkt in een budget berekening, waarmee u kunt zien wat uw werkelijke maandelijkse netto inkomsten en uitgaven zijn.

U kunt ook een budgetberekening laten maken als u niet gaat scheiden. Voor meer informatie, info@scheidingsbemiddelingzuidwest.nl of 0165 323015.


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page