top of page

Hoe snel kan onze scheiding geregeld zijn?


Hoe snel is alles geregeld? Een veel gestelde vraag aan het begin van een scheidingstraject. Op zich heel begrijpelijk, de beslissing is genomen en hier is vaak het nodige aan vooraf gegaan. Nu het zeker is dat uit elkaar gaan de enige optie is, moet er maar zo snel mogelijk duidelijkheid komen en zo min mogelijk confrontaties of moeilijke gesprekken.

Zelf afspraken maken

Vaak geven mensen aan dat ze zelf al veel hebben afgesproken en dat ze het op veel vlakken best wel eens zijn. Als het voor de kinderen maar goed geregeld is en daar zijn ze eigenlijk al best wel uit. De rest moet dan ook wel lukken.

In mijn praktijk heb ik zeker voorbeelden van scheidingstrajecten waarbij dit ook daadwerkelijk zo voortvarend gaat. Maar vaak blijkt dat er toch meer tijd nodig is dan gedacht. Soms blijken onderling gemaakte afspraken niet zo waterdicht, bijvoorbeeld op fiscaal of financieel gebied, of men zit toch iets minder op één lijn dan gedacht.

Tijd nodig

Als je uit elkaar gaat moet je een aantal zaken vastleggen. Nu zit je nog samen aan tafel en wil je er zo goed mogelijk uit komen. De ene partner is hier meestal verder in dan de andere. Meestal doet één van de partners de scheidingsmelding. Soms komt dit voor de andere partner niet uit de lucht vallen, maar het kan ook zijn dat deze het echt niet aan heeft zien komen.

Deze is dan nog volop bezig met verwerken en zal meer tijd nodig hebben dan de partner, die opgelucht is dat het hoge woord er uit is en de zaken nu zo snel mogelijk wil regelen.

Maar er is ook tijd nodig om alle gegevens te verzamelen. Er moeten documenten aangeleverd worden, waardes opgevraagd, misschien een afspraak met een makelaar of hypotheekadviseur gemaakt worden. Het is belangrijk om alles zo volledig mogelijk in kaart te hebben voor er definitief iets op papier komt te staan. Als een convenant eenmaal door de Rechtbank bekrachtigd is, is het niet zo makkelijk om nog zaken terug te draaien af aan te passen.

Traject

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er een inschatting gemaakt welke stappen er nodig zijn om de echtscheiding (of het verbreken van een samenleving) zo goed mogelijk te regelen.

We beginnen met een inventarisatiegesprek. Wat is er allemaal, hoe ga je het verdelen, welke afspraken maak je verder. Vervolgens wordt naar aanleiding van de wensen en gegevens een financieel plaatje opgesteld.

Zijn er kinderen dan volgt er nog een gesprek over het voortgezet ouderschap. Dit gaat veel verder dan alleen de contactregeling, zeker als er jonge kinderen zijn moet er over veel dingen nagedacht worden.

Uiteindelijk resulteren deze gesprekken in een concept convenant en ouderschapsplan, dat we gaan bespreken. Als er overeenstemming is gaat dit concept ter controle naar de advocaat, waarna er getekend kan worden.

Tussen de gesprekken zit normaal gesproken 2 weken. Omdat er tijd nodig is om e.e.a. uit te werken, te laten bezinken en eventueel te overleggen. Alles bij elkaar is er al gauw 6 tot 8 weken nodig.

Daarna volgt het juridische traject, de advocaat stuurt de stukken naar de Rechtbank. Het kan, afhankelijk van de Rechtbank, ook oplopen tot een week of 8 voor de scheiding is ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Sneller

Kan dit sneller? Ja zeker, dat kan. Als er al veel duidelijk is of niet veel geregeld hoeft te worden, kan het traject ingekort worden. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als er geen eigen woning of bedrijf is of er geen kinderen zijn.

Als het nodig is kan bij de Rechtbank een spoedprocedure aangevraagd worden, het juridische traject wordt dan ingekort tot een week of drie, soms is het zelfs mogelijk om de beschikking al na een week binnen te hebben. Er moet dan wel een hele goede reden voor zijn, de Rechtbank doet dit niet zomaar.

Tot slot

Als een scheidingstraject te lang gaat duren komt dit niet altijd ten goede aan de oorspronkelijke intentie van partijen om er "samen uit te komen", er ontstaan soms irritaties.

Maar normaal gesproken is het wel van belang om de tijd te nemen. Alles goed te overdenken en afspraken te maken waar je beiden echt achter staat. Anders loop je het risico dat sommige zaken achteraf niet helemaal duidelijk zijn, of de consequenties toch niet helemaal te overzien, waardoor er soms na de scheiding alsnog conflicten ontstaan.

Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie op basis van uw persoonlijke situatie. Meer weten? Zie www.scheidingsbemiddelingzuidwest.nl , of neem contact op via 0165 323015 of info@scheidingsbemiddelingzuidwest.nl


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page