top of page

Wat is een goed ouderschapsplan?


Eigenlijk is het beste ouderschapsplan een ouderschapsplan waar nooit meer naar gekeken hoeft te worden. De afspraken die je samen op papier gezet hebt, blijken ook in de praktijk te werken. En als het een keer niet werkt dan kom je er in onderling overleg wel uit.

Verplicht

Bij een echtscheiding waar minderjarige kinderen betrokken zijn is een ouderschapsplan verplicht. Ook voor samenwoners die uit elkaar gaan en samen het ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen hebben geldt deze verplichting.

Er zijn een aantal basiseisen waar aan voldaan moet worden als het ouderschapsplan wordt opgesteld.

Afspraken

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

- hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);

- hoe u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;

- de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Maar een goed ouderschapsplan omvat meer dan alleen maar een paar zakelijke afspraken.

Ouders

Ook na de scheiding blijf je samen ouders, al woon je dan niet meer onder één dak.

Bij alles wat jullie kinderen in de toekomst nog gaan meemaken, minderjarig of meerderjarig, blijft het voor hen belangrijk dat ze zich gesteund weten door beide ouders. Op het moment dat je gaat scheiden zijn er vaak nog afspraken te maken over hoe je jullie toekomstige rol ziet.

Wat gebeurt er als zich bepaalde situaties voordoen? Een nieuwe partner, vervolgopleidingen van kinderen, maar ook bij overlijden of ernstige ziektes.

Daarom omvat een goed ouderschapsplan veel meer dan alleen maar een bezoekregeling en afspraken over de financiën. Nu kun je er nog samen over nadenken, na de scheiding wordt dat toch vaak lastiger.

Kinderen

Bij het opstellen is het ook zeker belangrijk om de kinderen erbij te betrekken. Wat willen ze eigenlijk zelf, waar zijn ze bang voor, wat zou er anders kunnen? Dit is vaak lastig.

Soms wordt er ook gezegd: "De kinderen mogen het zelf bepalen, als zij maar gelukkig zijn." Maar als je nog wel onder één dak woont laat je de kinderen ook niet alles zelf bepalen. Dit willen ze niet eens als het puntje bij paaltje komt, dus waarom zou je dit bij een scheiding wel doen?

Wel is het belangrijk om één lijn te trekken. Op het moment dat je gaat vertellen dat je gaat scheiden, maar ook in het maken van afspraken.

Kindercoach

Bij het scheidingstraject bij Scheidingsbemiddeling Zuid-West wordt standaard de mogelijkheid geboden om zaken omtrent de kinderen te bespreken met een gecertificeerde kindercoach. Soms zijn een paar kleine tips al voldoende om de communicatie na de scheiding goed te laten verlopen. Ook voor de kinderen wordt deze mogelijkheid geboden. Kinderen ouder dan 12 jaar worden uitgenodigd voor een kindgesprek, maar ook hun jongere broertjes en zusjes zijn altijd welkom. Aan een eerste gesprek zijn geen kosten verbonden, omdat wij nou eenmaal vinden dat er bij een scheiding alles aan gedaan moet worden om het voor de kinderen zo goed mogelijk te regelen.

Een standaard ouderschapsplan bestaat niet. Dit is voor iedereen anders. Het zijn jullie ideeën en wensen voor de toekomst van jullie kinderen. Goed overdacht en verwoord, vastgelegd op een toekomstbestendige manier, voor het geval dat er in de toekomst toch nog een conflict zou ontstaan.

Meer weten over onze werkwijze? Bel 0165 303215 of mail naar info@scheidingsbemiddelingzuidwest.nl.


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page