top of page

Nazorg en evaluatie

Het scheidingstraject is afgerond, de stukken zijn naar de advocaat die het verzoek indient bij de Rechtbank. Er is een hoop besproken, er zijn afspraken gemaakt. Alles is nu goed geregeld, jullie weten waar je na de scheiding aan toe bent. Maar vaak komen er toch nog vragen achteraf of moeten er nog wat zaken afgewikkeld worden nadat de scheiding is ingeschreven de de Basisregistratie Personen (BRP).

Hoe zat het ook al weer?

Tijdens de gesprekken die plaats vinden wordt alles uitgebreid besproken en aan de hand daarvan zwart op wit gezet. Financiële zaken, juridische zaken, afspraken over de kinderen. Als het goed is passeert alles wat er speelt meerdere malen de revue. Maar het is geen "dagelijkse kost". Jullie komen in een geheel nieuwe situatie terecht en in de praktijk loop je dan toch nog tegen vragen of praktische zaken aan.

Belastingen en toeslagen

Ook op financieel gebied wijzigt er meestal veel na een scheiding. Jullie hebben ieder een eigen inkomen, soms aangevuld met alimentatie, of er moet alimentatie betaald worden.

Misschien hebben jullie nu beiden een koophuis en kan er een voorlopige teruggave aangevraagd worden, of gaat één van beiden huren en heb je recht op huurtoeslag. Ook kan er sprake zijn van kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag, of is er door het lagere inkomen recht op zorgtoeslag.

Pensioen

Na de scheiding krijg je te maken met de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Als jullie hier van af willen wijken moet er een formulier ingevuld worden, dat door jullie beiden ondertekend moet worden. Ook als je wel gebruik maakt van de standaardregeling in deze wet is het handig om het formulier in te sturen, dan kunnen er daarover nooit meer misverstanden ontstaan.

Slotgesprek en evaluatie

Om al deze zaken goed af te ronden nodigen we u na de scheiding uit voor een slotgesprek. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. U mag samen komen, of ieder voor zich. Tijdens dit gesprek bespreken we wat er nog geregeld moet worden. Het jaar van de scheiding vragen wij de eventuele toeslagen voor u aan, of passen we de voorlopige aangifte aan aan de nieuwe situatie. Ook dienen we het verzoek aan het Pensioenfonds voor u in. Ook kunt u terecht voor de vragen die er mogelijk nog zijn over de praktische uitvoering.

Ook voor ons is het prettig om na de scheiding nog even contact met u te hebben. Om van u te horen of alles ook zo verloopt zoals we tijdens het scheidingstraject voor ogen hadden. En om te zorgen dat alles ook fiscaal, financieel en juridisch zo afgewikkeld wordt als in het convenant is afgesproken. Omdat wij vinden dat onze taak niet eindigt op het moment dat de stukken naar de Rechtbank gaan, maar pas als al deze zaken geregeld zijn en u ieder voor zich een nieuwe start kunt maken.

Meer weten? 0165 323015 of info@scheidingsbemiddelingzuidwest.nl


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page