top of page

Dag van de Scheiding

Morgen is het "De dag van de Scheiding". Veel mensen hebben hier een dubbel gevoel bij en zien daar de noodzaak niet van in. Op deze dag kunt u bij veel advocatenkantoren en mediators vrijblijvend binnen lopen met vragen over uw scheiding. Commercieel verhaal? Misschien. Maar ook goed om even stil te staan bij het feit dat het van groot belang is uw scheiding zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Onder begeleiding van een deskundige.

Waar komt deze dag eigenlijk vandaan? Op 15 september 1796, werd in Nederland de eerste echtscheiding uitgesproken. Daarom heeft de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars) besloten om rond deze datum landelijk aandacht te vragen voor de noodzaak van deskundige begeleiding.

Gronden waarop de scheiding toe aangevraagd kon worden waren er toen haast niet, het geloof speelde een grote rol, maar als er sprake was van overspel en het klooster ingaan, waren er soms wel mogelijkheden.

Scheiden tot 1971

Tot 1971 bleef het aantal jaarlijkse echtscheidingen beperkt tot enkele duizenden. Toen bestonden in Nederland vier gronden waarop een echtscheiding kon worden aangevraagd:

- overspel

- curatele vanwege verkwisting

- veroordeling tot een misdrijf of een gevangenisstraf van 4 jaar of langer

- mishandeling

De schuldvraag was toen van belang voor een eventueel recht op alimentatie.

Scheiden vanaf 1971

In 1971 werd de wet aangepast en was de enige grond voor een scheiding nog "duurzame ontwrichting". De schuldvraag en bewijslast waren niet meer relevant. Het aantal scheidingen nam enorm toe.

Gedurende een aantal jaar was het zelfs mogelijk om te scheiden zonder tussenkomst van de rechter, de zogenaamde flitsscheiding. Sinds 2009 is dit niet meer mogelijk, maar het aantal scheidingen neemt nog steeds toe.

Er is wel een wetsvoorstel aanhangig om in bepaalde situaties scheiden zonder tussenkomst van de rechter weer mogelijk te maken.

Morgen is er bij Scheidingsbemiddeling Zuid-West geen "open huis", maar u bent bij ons altijd welkom.

Wij vinden het belangrijk om u in alle rust uit te kunnen leggen wat het scheidingstraject inhoudt en wat onze rol daarin is. Wij maken daar graag tijd voor vrij tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waar voor u geen kosten aan verbonden zijn.

Meer weten? Bel 0165 323015 of vul het contactformulier op onze website in.


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page