top of page

Pensioenverdeling bij een scheiding


Over het verdelen van het opgebouwde pensioen bij een scheiding, wordt de laatste tijd veel geschreven in de media. Het zou een onderwerp zijn waar onvoldoende aandacht aan geschonken wordt tijdens het scheidingstraject, veel mensen zouden er zelfs helemaal niets vanaf weten. Ook gaan er stemmen op dat pensioenverevening achterhaald is en zelfs afgeschaft moet worden.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

Sinds 30 april 1995 is de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding van kracht. Bij een scheiding wordt het opgebouwde pensioen over de huwelijkse periode in principe verdeeld tussen beide partners. Dit geldt over een weer en zowel voor als na ingangsdatum van het pensioen. De pensioenuitvoerder maakt het verevende deel van het pensioen rechtstreeks over aan de andere partner, mits tijdig aangevraagd na de scheiding. Er is wel een drempel, als het te verevenen pensioen lager is dan dit drempelbedrag kan er geen verevening plaatsvinden.

Regelend recht

Er mag afgeweken worden van de standaardregeling, het is geen dwingend, maar regelend recht. Je kunt een andere verdeling afspreken, gebruik maken van conversie of zelfs helemaal van de verdeling afzien. Het is wel van belang om je hierin te laten adviseren door een specialist. Het is niet altijd verstandig om af te wijken, maar het kan ook voordelen hebben, bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil.

Op basis van de Pensioenwet heeft de ex-partner ook nog recht op het Bijzonder Partnerpensioen (nabestaanden pensioen) opgebouwd tot de datum van de scheiding.

Voorgaande regelingen

Bij scheidingen die uitgesproken zijn vóór 1995 is de Wet VPS niet van toepassing. Voor de pensioenverdeling wordt het Boon van Loon arrest van 27 november 1981 gehanteerd, waar een hele andere verdelingsmethodiek geldt.

Voor het Boon van Loon arrest was er vaak helemaal geen sprake van pensioenverdeling of verevening, het was soms alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden.

Achterhaald?

De wetgeving omtrent de verdeling rondom het pensioen is gebaseerd op het kostwinner principe. In veel huwelijken gaat een van beide partners minder werken omdat er kinderen komen, ook staat de carrière dan vaak op een lager pitje dan die van de hoofd kostwinner. Hierdoor ontstaan er vaak grote verschillen in de pensioenopbouw. Bij een scheiding kan dit een punt van discussie worden. Degene met de hoge opbouw heeft hier ook jaren hard voor gewerkt. Dit lijkt in zijn/haar ogen niet eerlijk, al was het een gezamenlijke keuze op het moment dat er kinderen kwamen.

Er gaan nog geen stemmen op deze wet te wijzigen of af te schaffen, er zijn ook genoeg mogelijkheden om andere afspraken te maken.

In de huidige maatschappij, met veel meer tweeverdieners, zullen de verschillen in de pensioenopbouw kleiner worden.

Uit een recent onderzoek zou blijken dat de verdeling van het pensioen door advocaten en scheidingsbemiddelaars niet, of onvoldoende besproken wordt. Of dat zo is kan ik niet beoordelen, naar mijn idee komt dit bij mijn collega's wel aan bod en zijn veel mensen op de hoogte van deze wet.

Bij Scheidingsbemiddeling Zuid- West is het onderdeel pensioen in ieder geval een vast onderdeel van het traject, waarbij diverse waardes opgevraagd worden en meerdere mogelijkheden besproken worden. Meer weten? Bel 0165 303215 of vul het contactformulier op onze website in.


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page