top of page

Indexering alimentatie 1 januari 2018

Jaarlijks stelt het Ministerie van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage voor de alimentatie vast. Met ingang van 1 januari 2018 gaan de bedragen voor partner- en kinderalimentatie met 1,5% omhoog.

Verplicht

De indexering van de alimentatie is bij wet geregeld. Het percentage is gekoppeld aan de loonstijgingen, het loonindexcijfer, vastgesteld door het CBS.

Ook als je er niets over afspreekt in het convenant, ben je verplicht de bedragen aan te passen aan de jaarlijkse indexering. Je mag samen overeenkomen dat de indexering niet van toepassing is, maar dan moet je dit wel nadrukkelijk vastleggen in het convenant.

Hoe wordt de indexering geregeld

De alimentatieplichtige moet er zelf zorg voor dragen dat de bedragen aangepast worden. Je krijgt hier geen bericht van. Op de website van het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) kun je de nieuwe bedragen makkelijk berekenen.

Ook als je het de voorgaande jaren vergeten bent kun je dit hier uitrekenen.

Betaling blijft achterwege

Als de bedragen niet aangepast worden en je komt er samen niet uit dan kun je het LBIO vragen om de inning te regelen of een gerechtsdeurwaarder inschakelen. De vordering kan tot 5 jaar terug gaan.

Voorwaarde is dan wel dat de afspraken met betrekking tot alimentatie zijn vastgelegd in een beschikking van de Rechtbank of een notariële akte.

Gaat u scheiden en wilt u meer weten over de afspraken rondom alimentatie? Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waar voor u geen kosten aan verbonden zijn, vertellen wij u over de mogelijkheden. Kijk voor meer informatie op onze website, of vul het contactformulier in voor het maken van een afspraak.

#echtscheiding #alimentatie #partneralimentatie #kinderalimentatie #convenant #ouderschapsplan #scheiden #mediation #echtscheiding

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page