top of page

Het hoge woord is eruit: "we gaan scheiden", maar wat nu?


Vaak gaat er een lange periode van twijfel aan vooraf. Of ruzie's. Of beiden. Maar je bent er samen van overtuigd dat scheiden nog de enige optie is. Er moeten stappen gezet gaan worden. Waar begin je, wat moet je allemaal regelen. Het liefst zo regelen dat je zo goed mogelijk uit elkaar gaat. En dat de kinderen er zo min mogelijk schade van ondervinden.

Stap voor stap

Een scheiding rond je normaal gesproken niet af in een paar dagen. Er moet inderdaad veel geregeld worden. Om het overzicht niet te verliezen is het belangrijk stap voor stap alles vast te leggen.

Het is verstandig om hierbij deskundige hulp in te schakelen. iemand die het hele proces ook daadwerkelijk kan begeleiden. Die je helpt financieel, fiscaal en juridisch de beste keuzes te maken, maar ook aan het belang van de kinderen veel aandacht schenkt.

Kennismaking

Bij Scheidingsbemiddeling Zuid- West begint het traject met een kennismakingsgesprek. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Erg belangrijk om inzicht te krijgen en te geven in de situatie en het te volgen traject. Ook het kostenplaatje wordt dan duidelijk. Tijdens dit gesprek krijg je een checklist mee die op jouw situatie is toegespitst en diverse tips, o.a. over waarschijnlijk het moeilijkste gesprek van je leven: "hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden".

Start van het traject

Bij een scheiding is het uitgangspunt de actuele situatie. Je bent een aantal jaren geleden gehuwd, al dan niet op huwelijkse voorwaarden. Of een geregistreerd partnerschap aangegaan of gaan samenwonen. Misschien is er een huis gekocht, zijn er kinderen of zijn er schenkingen of erfenissen geweest. Bijzondere bezittingen, verzekeringen, pensioen opgebouwd. Hebben jullie beiden inkomen, of is een van beiden afhankelijk van het inkomen van de ander? Is er een eigen bedrijf?

Alles moet in beeld gebracht worden. Deze inventarisatie is het uitgangspunt voor de rest van het financiële traject.

Financieel overzicht

Scheidingsbemiddeling Zuid- West zorgt ervoor dat alle aangeleverde informatie verwerkt wordt in een uitgebreid financieel overzicht. Op basis van dit overzicht en de ideeën die jullie zelf al hebben, wordt stap voor stap duidelijk hoe jullie financiële plaatje er na de scheiding uit komt te zien. De verdeling van jullie goederengemeenschap, de eventuele alimentatie, de mogelijkheden met betrekking tot de eigen woning.

Ook alle fiscale zaken die van belang zijn worden meegenomen, de eventuele toeslagen en de voorlopige teruggave worden berekend.

De kinderen

Gelukkig hebben veel ouders de intentie de scheiding voor hun kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Tijdens de gesprekken bij Scheidingsbemiddeling Zuid- West komen veel zaken aan bod, die vastgelegd worden in een uitgebreid ouderschapsplan. Wij bieden de mogelijkheid om dit, of andere zaken waar jullie zelf of de kinderen tegen aan lopen, te bespreken met een kindercounselor. Het maken van afspraken is belangrijk, je eraan houden is nog belangrijker.

Omdat wij de positie van kinderen in een scheiding zo belangrijk vinden zijn hier voor jullie geen kosten aan verbonden. Zie voor de voorwaarden mijn eerdere blog hierover.

De afspraken

Tot slot wordt alles wat jullie hebben afgesproken vastgelegd in een convenant en een uitgebreid ouderschapsplan. Omdat het belangrijk is dat dit juridisch aan alle eisen voldoet wordt dit eerst nog gecontroleerd door de advocaat. Na ondertekening van alle documenten zendt de advocaat het verzoek met alle bijlagen naar de Rechtbank. Je hoeft hier niet naar toe. Zodra de beschikking door de rechter is afgegeven, draagt de advocaat ook zorg voor het inschrijven van de scheiding in de registers van de Basisregistratie Personen, de scheiding is dan definitief.

Na de scheiding biedt Scheidingsbemiddeling Zuid- West nog de mogelijkheid om langs te komen voor een slotgesprek. Dit om "de puntjes op de i te zetten', benodigde formulieren in te vullen of vragen te stellen over praktische zaken na de scheiding. Ook de belastingaangifte in het jaar van de scheiding maakt onderdeel uit van het traject. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Meer weten? Kijk voor meer informatie op mijn website of bel 0165 323015.


Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page