top of page

Na een scheiding met uw minderjarige kinderen op vakantie naar het buitenland? Vergeet het toestemmi

U kijkt er naar uit, de kinderen kijken er naar uit. Lekker een weekje naar de zon. Voor het eerst na de scheiding alleen met de kinderen op reis. Alles is geregeld, er zijn goede afspraken gemaakt met de andere ouder.

Het kan echter zijn dat er bij controle gevraagd wordt of de andere ouder u wel toestemming heeft gegeven om de kinderen mee naar het buitenland te nemen.

Toestemming

Reist u met minderjarige kinderen, dan krijgt u te maken met een aantal extra regels. Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben en mogen niet meer bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders. De Koninklijke Marechaussee voert uitgebreide controles uit om mogelijke internationale kinderontvoeringen te voorkomen. Dit geldt niet alleen voor gescheiden ouders, maar ook in andere situaties, bijvoorbeeld als uw kind met andere volwassenen ( opa's en oma's, ouders van een vriendje etc.) naar het buitenland gaat.

Als uw kind op reis gaat met een andere volwassene dan de ouder, dan is toestemming nodig van de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of van beide ouders bij gezamenlijk gezag.

Formulier

Om toestemming voor de reis te geven, kunt u op de website van de Rijksoverheid een toestemmingsformulier Reizen met een minderjarige naar het buitenland’ downloaden. De gezaghebbende ouder(s) en de andere volwassene vullen dit in. U ondertekent het formulier gezamenlijk. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.

Aanvullende voorwaarden

Sommige landen hebben aanvullende voorwaarden voor het reizen met een minderjarige. Voor advies neemt u contact op met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Ook kan er soms een visum nodig zijn. De visumaanvraag moet door de ouder(s) met gezag ondertekend worden.

U vindt ook veel informatie op de website van het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Ouderschapsplan

De vakantieregeling is een vast onderdeel van het ouderschapsplan bij Scheidingsbemiddeling Zuid-West. Uiteraard hoort hier ook de verdeling van de vakanties bij. Maar ook andere zaken zoals het verlenen van toestemming aan de andere ouder, communicatie over het vakantie-adres, de bereikbaarheid van de kinderen tijdens de vakantie en het beheren van de paspoorten of identiteitskaarten worden uitgebreid besproken.

Voor ouders die vragen hebben over het ouderschapsplan, of er samen echt niet uitkomen werken wij samen met een gezins- en opvoedcoach. Tijdens het traject kunt u gebruik maken van een adviesgesprek van een uur, voor uzelf en de kinderen. Aan dit gesprek zijn voor u geen kosten verbonden. Meer weten? Bel 0165 323015 of mail info@scheidingsbemiddelingzuidwest.nl.

#eindesamenwonen #echtscheiding #convenant #scheiden #mediaton #coouderschap #ouderschapsplan #scheiding

Recent Posts

Archive

Follow Us

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page